İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 26 Şubat 2024
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahi Sözleri

Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahi Sözleri

Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir Sözleri – Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahisini Dinle – Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahi Sözleri

Meral Uğurlu kaleminden yazılan Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir Sözleri – Meral Uğurlu-Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir İlahisinin Sözleri

 

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir

Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı rûh-ı revânımsın
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

Veren bu sûret-i mevhûme revnak reng-i hüsnündür
Gülistân-ı hayâlim nevbâharım varsa sendendir

Felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencide
Ger ey mihr-i münîr âh u zârım varsa sendendir

Senin pervâne-i hicrânınam sen şem’a-i vuslatsın
Be-her şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendir

Şehîd-i aşkın oldum lâle-zâr-ı dâğdır sinem
Çerâğ-ı türbetim şem’a-i mezarım varsa sendendir

Gören sergeştelikde girdâb-ı dest zann eyler
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendir

Niçün âvâre kıldın gevher-i gaitanın olmışken
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir

Şafak-tâb eyledin peymânemi hûnâb ile sâkî
Sabâh-ı sohbet-i meyde humarım varsa sendendir

Sanadır ilticâsı Gâlib’in yâ Hazret-i Mevlâ
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz