İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Nisan 2024
Beğen 1
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahi Sözleri

Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahi Sözleri

Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan Sözleri – Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahisini Dinle – Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahi Sözleri

Mahmut Sami Selek, Ramazan İlahileri kaleminden yazılan Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan Sözleri – Mahmut Sami Selek-Nur İle Doldu Yine Kevnü Mekan İlahisinin Sözleri

 

Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Anda Kur’ân-ı azîm etdi nüzûl
Şehr-i rahmet buyurur ana Resûl
Tâlib-i Hakk’a nasîb ola vusûl
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Zikr ü tehlîli vü tesbîhi güzel
Hem namâzı vü terâvîhi güzel
Zav’-i kandîl ü mesâbîhi güzel
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Şer’-i pâki başa hoş tâc edelim
Sünnet-i Ahmed’i minhâc edelim
Âlem-i ma’nâya mi’râc edelim
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

Mâsivâ hubbun aradan çıkagör/süregör
Zât-ı bî-çûne Hüdâyî eregör
Bezm-i vahdetde safâlar süregör
Geldi lutf ile mübârek ramazân

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz