İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Nisan 2024
Beğen 1
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahi Sözleri

Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani Sözleri – Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahisini Dinle – Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahi Sözleri

1Abdullah Tamamlar kaleminden yazılan Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani Sözleri – Abdullah Tamamlar-Haremgahı Visalin Mahremidir Gavsı Geylani İlahisinin Sözleri

 

Haremgâh-ı visâlin mahremidir Gavs-i Geylânî
O bezm-i âşinâlar a’zamıdır Gavs-i Geylânî
Mukarrebler meyânında yücedir himmet ü şânı
Gürûh-i evliyânın ekremidir Gavs-i Geylânî
****
Ser-i tâc-ı seâdeti yed-i kudretle yapılmış
Uluvv-i şân-ı âlî-şân demidir Gavs-i Geylânî
Ona ihsân edüp kuvvet-i kudsî hârikulâde
Nebîler serverinin hem-demidir Gavs-i Geylânî
****
O zât-ı zü’l-fezâil berk urur nûr-i muhabbetle
Cemâl-i bâ-kemâlin bil cîmidir Gavs-i Geylânî
O rûhâniyyeti anın nebîler sırrına vâkıf
Ol ism-i pâk-i Ahmed’in mîmidir Gavs-i Geylânî
Der-i dergâhına Lutfi ola kurbân bu âlemde
Muhabbet verdinin dilde nemidir Gavs-i Geylânî

Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Hazretleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz