İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 26 Eylül 2022
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Yunus Can-Dualar İlahi Sözleri

Yunus Can-Dualar İlahi Sözleri

Yunus Can-Dualar Sözleri – Yunus Can-Dualar İlahisini Dinle – Yunus Can-Dualar İlahi Sözleri

Dua Dosyaları, Yunus Can kaleminden yazılan Yunus Can-Dualar İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Yunus Can-Dualar Sözleri – Yunus Can-Dualar İlahisinin Sözleri

 

Elhamdü lillahi Rabbil âlemin vessalatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Allahümme inni euzü bike min azabi Cehennem ve euzü bike min azabil kabr ve euzü bike min fitneti mesihiddeccal ve euzü bike min fitnetil mahya ve memat.
Allahümme inni es’elüke min hayri ma seeleke minhu abduke ve rasuluke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve estaizu bike min şerri mesteazeke minhu abduke ve rasuluke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve entel müsteanu ve aleykel belağu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Allahümme ya mukallibel kulubi vel ebsar Sebbit kalbi ala dinike ve ala husni ıbadetik.
Allahümme eınni ala zikrike ve şükrike ve husni ıbadetik.
Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhıbbül afve fa’fuanni.
Subhanel Ebediyyil ebed. Subhanel vahidil ehad. Subhanel ferdissamed. Subhane rafiıssemai bigayri amed. Subhane men basatal arda ala main cemed. Subhane men halakal halka feahsahum aded. Subhanel men kasemel erzaka ve lem yense ehad. Subhanellezi lem yettehız sahıbeten ve la veled.
Subhanellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Subhane men yerani ve ya’rifu mekani ve yerzukuni ve la yensani.
Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yağfiruzzunube illa ent. Feğfir li mağfireten min ındik. Verhamni inneke entel Gafurur Rahim.
Allahümme ente Rabbi la ilahe illa halakteni ve ene abduke ve ne ala ahdike ve va’dike mesteta’tu euzü bike min şerri ma sana’tu ebuuleke bini’metike aleyye ve ebuu bizenbi fağfirli zunubi feinnehu la yağfiruzzunube illa ent. Birahmetike ya Erhamer Rahimin.
Allahümme la tuahizni bime yekulune vağfir li ma la ya’lemun. Vec’alni hayran mimma yezunnun.
Allahümme inni euzbike minel hemmi vel hazeni vel aceli vel keseli vel buhli vel cübni vel galabetirricali veddeyni vel heremi ve min fitmetil mahyate vel memati ve min fitneti mesihiddeccal.
Allahümmehdini fimen hedeyt ve afini fimen a’teyt vetelleni fimen tevelleyt ve barik li fma a’teyt ve kıni şerra ma kadayt feinneke tekdı ve la yukda aleyk ve innehu la yezillu mevvaleyt ve la yeızzu men a’deyt tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel hamdü ala ma kadayt estağfiruke ve etubu ileyk ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Âmin Bihurmeti esmail hüsna.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz