İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Temmuz 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahi Sözleri

Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahi Sözleri

Numan Akbaş-Ahzab Suresinden Sözleri – Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahisini Dinle – Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahi Sözleri

Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Kur’an-ı Kerim Dosyaları, Numan Akbaş kaleminden yazılan Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Numan Akbaş-Ahzab Suresinden Sözleri – Numan Akbaş-Ahzab Suresinden İlahisinin Sözleri

 

Ahzab-21-21. Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe kesıra
41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur* ve kane bil mü’minıne rahıyma
44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam* ve eadde lehüm ecran kerıma
45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
47. Ve beşşiril mü’minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da’ ezahüm ve tevekkel alellah* ve kefa billahi vekıla
Meali=
21 – Hakikaten, Allah’ın Resulünde sizler için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah’ı çok zikredenler için en mükemmel bir nümune vardır.
41-Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin, Onu sık sık anın.
42-Sabah akşam Onu takdis ve tenzih edin.
43 – O’dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir, melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.
44 – Allah’a kavuşacakları gün: “Selam!” iltifatı ile karşılanırlar.
O, onlara pek değerli ve cömertçe, bir mükâfat hazırlamıştır.
45-46 – Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı,
Allah’ın izniyle O’nun yoluna dâvet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.
47 – Sen, müminlere Allah’tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele!
48 – Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme, onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma ve yalnız Allah’a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz