İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Nisan 2024
Beğen 1
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahi Sözleri

Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahi Sözleri

Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan Sözleri – Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahisini Dinle – Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahi Sözleri

Ahmet Şahin, Mehmet Kemiksiz, Murat Irkılata kaleminden yazılan Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan Sözleri – Murat Irkılata-Vechi Yare Düş Olan İlahisinin Sözleri

 

Vech-i yâre düş olan âlemde seyrân istemez
Cânını cânâne teslîm eyleyen cân istemez

Bu misâfirhânenin fânîliğin fehm eyleyen
Hâne-i kalbinde Hakk’dan gayrı mihmân istemez

Gerçi zâhir ‘ilminin nef’i de vardır tâlibe
Lîk esrâra erenler sûrî irfân istemez

Zâhidâ ârif neye kılsa nazar Hakk görünür
Şekki yokdur ‘ârifin âyât u bürhân istemez

Cennet içre tamudan korkmaz Hakk’ın âşıkları
Hak budur erbâb-ı ‘aşka hûr u gılmân istemez

“İrci’î” âvâzı erdi mürg-i cânım sem’ine
Bî-karâr oldu anın’çün derd ü handân istemez

Mâsivallahdan mücerred oldu İbrâhim bugün
Vârını dildâre verdi vasl u hicrân istemez

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz