İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Temmuz 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » En'am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahi Sözleri

En'am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahi Sözleri

En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler Sözleri – En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahisini Dinle – En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahi Sözleri

Mustafa Orhan kaleminden yazılan En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler Sözleri – En’am Suresi 83-87 Arası Ayetler-Yusuf Suresi 4.Ayet-Ahzab Suresi 45-48 Arası Ayetler İlahisinin Sözleri

 

En’am-83. Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih nefeu deracatim men neşa’ inne rabbeke hakımün alım
84. Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinın
85. Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm mines salihıyn
86. Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemın
87. Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym
Meali-83 – İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.
84 – Biz ona İshak’ı ve Yakub’u da hediye ettik: Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh’a ve onun soyundan Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz.
85 – Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’a da (hidayet ettik). Hepsi de salih kullarımızdandı.
86 – İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.
87 – Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da (üstün kıldık). Onları seçtik ve doğru yola ilettik.

Yusuf-4-İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
Meali-4 – Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm.”

Ahzab-45-. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
47. Ve beşşiril mü’minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da’ ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
Meali-45 – Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik.
46 – Ve hem de izniyle Allah’a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil (olarak gönderdik).
47 – Müminlere müjdele! Onlara Allah’tan bir mükafat vardır…
48 – Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak (aldırma) da Allah’a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

Mustafa Orhan

Sitemizde sanatçıya ait toplam 8 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz