İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 30 Ocak 2023
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Can Efza İlahi Sözleri

Can Efza İlahi Sözleri

Can Efza Sözleri – Can Efza İlahisini Dinle – Can Efza İlahi Sözleri

Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Can Efza İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Can Efza Sözleri – Can Efza İlahisinin Sözleri

 

Cihânı cennet itmiş âdeta bu ıyd-ı can- efzâ
Koy olsun cümle-i ihvân izzetle safâ-bahşâ
Hilâl-i ebruvânın görmeden ben subh-ı ıyd itmem
Libâs-ı mâtemi soymam olursa Cennet-i a’lâ
Oturrum derd-i hecrinle namâz-ı ıyda baş eğmem
Olunca tâk-ı mihrâbından ayru ey melek sîmâ
Taâmım derdü gam kutum elem hûn-ı dil aşâmım
Refîkim âh u sazım nâle yârim illet-i sevdâ
Leb-i la’lin firâkıyla nice kan almasun hâtır
Ki sensiz hur u gılman ile gelmez rûha istiğnâ
Ne mümkün seyr-i gülzâr-ı cihânı arzu itmek
Senin-çün bülbül-i hâtır olup ey gonca leb şeydâ
Teessüf eylemez Es’ad perişan olduğu yüzden
Visâlin bir daha ihsan iderse Hazret-i Mevlâ

Ubeydullah Yasiroğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 30 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz