İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 24 Eylül 2023
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahi Sözleri

Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahi Sözleri

Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler Sözleri – Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahisini Dinle – Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahi Sözleri

Bünyamin Topçuoğlu, Kur’an-ı Kerim Dosyaları kaleminden yazılan Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler Sözleri – Bünyamin Topçuoğlu-Ahzab Suresi 36-40.Ayetler İlahisinin Sözleri

 

Ahzab Suresi-36-Ve ma kane li mü’miniv ve la mü’minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim* ve mey ya’sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına
Ahzab Suresi-37-Ve iz tekulü lillezı en’amellahü aleyhi ve en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfı fı nefsike mellahü mübdıhi ve tahşen nas* vallahü ehakku en tahşah* felemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü’minıne haracün fi ezvaci ed’ıyaihim iza kadav minhünne vetara* ve kane emrullahi mef’ula
Ahzab Suresi-38-Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh* sünnetellahi fillezıne halev min kabl* ve kane emrullahi kaderam makdura
Ahzab Suresi-39-İllellezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah* ve kefa billahi hasıba
Ahzab Suresi-40-Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın* ve kanellahü bi külli şey’in alıma.

Meali=
Ahzab Suresi-36-Allah ve Resûlü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra,
hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur.
Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.
Ahzab Suresi-37-Hani hem Allah’ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye Sen:
“Eşini yanında tut Allah’tan kork” demiştin.
Allah’ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın, çünkü insanlardan çekinmiştin.
Hâlbuki Allah’tan daha çok çekinmen gerekirdi.
Neticede, Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra,
Biz onu sana nikâhladık ki, bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın.
Allah’ın emri her zaman gerçekleşir.
Ahzab Suresi-38-Allah’ın, kendisine takdir edip helâl kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir vebal, güçlük yoktur.
Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Alahın kanunu böyle cari olmuştur. Allah’ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.
Ahzab Suresi-39-Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah’ın buyruklarını tebliğ ederler, O’nu sayıp çekinirler, Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.
Ahzab Suresi-40-Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz