İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 08 Aralık 2023
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Bir Demet Dua-12 İlahi Sözleri

Bir Demet Dua-12 İlahi Sözleri

Bir Demet Dua-12 Sözleri – Bir Demet Dua-12 İlahisini Dinle – Bir Demet Dua-12 İlahi Sözleri

Bir Demet Dua kaleminden yazılan Bir Demet Dua-12 İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bir Demet Dua-12 Sözleri – Bir Demet Dua-12 İlahisinin Sözleri

 

Her şeyden evvel, varlığı varlığımızın sebebi, ululuğu kainatları ihata etmiş, ışığı her yerde nümâyan âlemlerin Rabbi’ne hamdediyor; Sevgili Habîbi’ni, onun pak ailesini ve nezih ashabını salât ü selamlarla yâdediyoruz.
Rabbimiz! Senden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve bizim emrimize vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri izale etmeni dileniyoruz.
Ey bütün mülk ve melekût (varlık ve varlık ötesi) kabza-ı tasarrufunda bulunan.. ey hayat sahibi Hayy.. ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm.. ey ölüm Kendisi için katiyen sözkonusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı gider.. bize lütfunla muamelede bulun.. başımızdaki bütün belaları def ü ref’ eyle.. bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma.. bizi dînî ve dünyevî musibetlerden koru.. dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarfettiğimiz bir meta’ kılma.. kılma ki bizim en büyük işimiz Senin rızanı kovalamak olsun.
Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl, Rabbimiz!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua

Sitemizde sanatçıya ait toplam 15 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz