İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 16 Haziran 2024
Beğen 2
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri Sözleri – Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahisini Dinle – Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahi Sözleri

Aziz Mahmut Hardal kaleminden yazılan Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri Sözleri – Aziz Mahmut Hardal-Veladet Bahri İlahisinin Sözleri

 

Âmine Hatun Muhammed ânesi ol sadeften doğdu ol dür danesi
Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn çok alâmetler belirdi gelmedi
Ol Rebiûlevvel âyın nicesi on ikinci gîce isneyn gecesi
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer ânesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol Habîbin ânesi bir acep nûr kim, güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân göklere dek nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem üç melek gördüm elinde üç âlem
Bîri meşrik bîri mağribde anın bîri dâmında dikildi Kâbe’nin
Kâbe bir savt etti ol dem nâgehân dedi doğdu bu gece şems-i cihân
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
İndiler gökden melekler sâf sâf Kâbe gibi kıldılar beytim tavaf
Çevre yânıma gelip oturdular Mustafâ’yı birbirine muştular
Dediler oğlun gibi hiç bir oğul yâradılâlı cihân gelmiş değil
Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl bir anâya vermemiştir ol Celîl
Bû gelen “ilm-î ledün” sultanıdır bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır
Bu gece dünyâyı ol cennet kılar bu gece eşyâya Hakk rahmet kılar
****
Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhındır,
Medheyleyen ahlâkın, Kur’ân’dır Efendim.
Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim…
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..
Rahmeten lil âlemindir Mustafa
Rahmeten lil’âlemindir Mustafâ
Hem şefîal müznibîndir Muhammed Mustafâ
Vasfınî bû resme tertib ettiler
Ol mübârek nûru terğib etdiler
Âmine eder çü vakt oldu tamâm
Kim vücûda gele ol hayrül enâm
Sûsadım gâyet harâretden katî
Sundular bir câm dolusu şerbeti
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler
Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
Lezzeti dâhi şekerde yok idi
İçdim ânı oldu cismim nûra gark
İdemezdim kendimi nûrdan fark
Geldi bir akkuş kanâd ile revân
Arkamı sığâdı kuvvetle hemân
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
Nûra gark oldu semâvât-ü zemîn
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlallah
Esselâtü vesselâmü aleyke Ya Habîballah
Essalâtü vesselâmü aleyke
Ya Seyyidel-evvelîne velâhirin.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz