İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 30 Ocak 2023
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahi Sözleri

Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahi Sözleri

Ahzab Suresi 69-73.Ayetler Sözleri – Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahisini Dinle – Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahi Sözleri

Kur’an-ı Kerim Dosyaları, Şükrü Asıleren kaleminden yazılan Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Ahzab Suresi 69-73.Ayetler Sözleri – Ahzab Suresi 69-73.Ayetler İlahisinin Sözleri

 

Ahzab Suresi-69Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne azev musa fe berraehüllahü mimma
kalu ve kane ındellahi vecıha
70Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu kavlen sedıda
71Yuslıh leküm a´maleküm ve yağfir leküm zünubeküm ve mey yütııllahe ve
rasulehu fe kad faze fevzen azıyma
72İnna aradnel emanete ales semavati vel erdı vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha
ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kane zalumen cehula
73Li yüazzibellahül münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikati ve
yetubellahü alel mü´minıne vel mü´minat ve kanellahü ğafurar rahıyma

Meali=

69 – Ey iman edenler! Mûsâ’ya eziyet edenler gibi olmayın.
Eziyet ettiler de, Allah onu, onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu.
O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişi idi.
70-71 – Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin ki
Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin.
Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olmuş olur.
72 – Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de
onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular, ama onu insan yüklendi.
İnsan (bu emanetin hakkını gözetmediğinden) cidden çok zalim, çok cahildir.
Emanet: farzlar, yükümlülükler, Allah’a itaat, akıl ve düşünme kabiliyeti şeklinde tefsir edilmiştir. Kader sırrı yani Allah’ın takdirine razı olmaktır, diyenler de vardır. İnsana verilen benlik de emanetin bir unsurunu teşkil eder. Benlik bütün mahlûklar içinde yalnız insana verilmiştir. Eğer insandaki ene (ben) gerçek mahiyetini anlayıp Rabbine yönelmezse dünyayı zulüm, inkâr ve şirkin dehşeti ile dolduran bir mahiyete dönüşür. Vallahü a’lem
73 – Bunun varacağı sonuç da, Allah’ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınların ise tövbelerini kabul buyurması olacaktır.
Allah gerçekten gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz