İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 31 Mart 2023
Beğen 0
Ana Sayfa » İlahi Sözleri » Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda'nındır İlahi Sözleri

Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda'nındır İlahi Sözleri

Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır Sözleri – Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır İlahisini Dinle – Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır İlahi Sözleri

Ahmet Özhan kaleminden yazılan Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır İlahisinin Sözlerine aşağıdan okuyabilirsiniz.

Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır Sözleri – Ahmet Özhan-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüda’nındır İlahisinin Sözleri

 

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır
Sen yoksun o benlikler hep vehm ü gümânındır
Birden bire bul aşkı bu tuhfe bulanındır
Devrân olalı devrân erbâb‐ı safânındır
Âşıkda keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr‐i mugânındır

Meyhâneyi seyretdim uşşâka metâf olmuş
Teklîf ü tekellüfden sükkânı muâf olmuş
Bir neş’e gelip meclis bî-havf u hilâf olmuş
Gam sohbeti yâd olmaz meşrebleri sâf olmuş
Âşıkda keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr‐i mugânındır

Ey dil sen o dildâre lâyık mı değilsin ya
Da’vâ-yı muhabbetde sâdık mı değilsin ya
Özrü nedir Azrâ’nın Vâmık mı değilsin ya
Bu gâm ne gezer sende âşık mı değilsin ya
Âşıkda keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr‐i mugânındır

Mahzûn idi bir gün dil meyhâne‐i ma’nâda
İnkâra döşenmişdim efkâr düşüp yâda
Bir pîr gelip nâgâh pend etdi ‘alelâde
Al destine bir bâde derd u gamı ver bâda
Âşıkda keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr‐i mugânındır

Bir bâde çek efzûn kap meclisde zeber‐dest ol
Atma ayağın taşra meyhânede pâ‐best ol
Alçağa akar sular pây‐i huma düş mest ol
Pür-cûş olayım dersen Gâlib gibi sermest ol
Âşıkda keder neyler gam halk‐ı cihânındır
Koyma kadehi elden söz pîr‐i mugânındır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz